Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Miscellaneous onomastic contributions lieferte 96 Treffer
51

Názvy městských částí

Blažek, Rudolf, in: Listy hl. města Prahy, 2006, červenec.2006
52

Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas

Felcman, Ondřej; Semotanová, Eva Praha 2005
53

Rošády s národy

Komers, Petr, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 25, č. 36, 2012, 28.7.2012
54

Ukulelistův nákup

Mattuš, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 24, 2011, 6.8.2011
55

Vlastní jména ve vybraných textech učebnic českého jazyka v 1.-4. ročníku ZŠ. Modelová analýza

Bayerová, Naděžda, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 41-45.
56

Vlastní jména v učebnicích

Kneselová, Helena, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 249-255
57

Co by měl učitel základní školy vědět o vlastních jménech

Šrámek, Rudolf, in: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola" : Prešov 25.-26. októbra 1995 : Zborník referátov, Prešov, PF ; 1996, s. 43-47
58

Onomastika v jazykové přípravě studentů pedagogické fakulty a ve školní praxi

Pastyřík, Svatopluk, in: Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Zielona Góra, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego ; 1998, s. 289-292
59

Współczesne słowiańskie composita zoonimiczne na obszarach wiejskich

Warchoł, Stefan, in: Słowiańskie composita onomastyczne : (Toponimia. Varia.), Lublin, Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej 2000, s. 255-279.
60

Z onomastických zákoutí (nebo snad bojišť?) Dokumenty jednoho putování za křestním jménem

jš, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 3, 1994, s. 139-141