Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000363
AutorBayerová, Naděžda
Titel

Vlastní jména ve vybraných textech učebnic českého jazyka v 1.-4. ročníku ZŠ. Modelová analýza

ErschienenSlavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 41-45.
Sprachecze
ISBN80-88697-01-8
Klassifikation (CZ)Různé příspěvky onomastické
Materiálové příspěvky antroponomastické
Klassifikation (EN)Miscellaneous onomastic contributions
Material contributions to anthroponomastics
Schlagwörteronomastika; čeština; propria; antroponyma
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Tschechisch; Propria; Personennamen
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/363
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vlastní jména v učebnicích českého jazyka na 1. stupni ZŠ / Hájková, Eva
Vlastní jména ve folklórních textech / Šrámek, Rudolf
Vlastní jména v učebnicích českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ / Tušková, Jana Marie
Vlastní jména v textech a kontextech
Český jazyk a literatura v 1. ročníku ZŠ. Český jazyk ve 3. ročníku ZŠ. Příručka pro učitele / Mikulenková, Hana
Vlastní jména v příručních mluvnicích českého jazyka / Hauser, Přemysl
Vlastní jména v nových řadách středoškolských učebnic / Šindelářová, Jaromíra