Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Miscellaneous onomastic contributions lieferte 96 Treffer
11

Propria v několika českých gramatikách barokního období

Koblížek, Vladimír, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 220-228
12

Pravopisná problematika víceslovných proprií

Kolařík, Josef, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 229-231
13

Jaký je vlastně dnešní stav znalostí exonym německé jazykové oblasti u našich maturantů?

Březina, Luděk; Šimečková, Alena, in: Časopis pro moderní filologii, 83, č. 1, 2001, s. 39-42
14

Příspěvek k etnografické diferenciaci západní Moravy. Zpráva o "Horácích"ze 16. století

Válka, Miroslav, in: Národopisná revue, 12, č. 1, 2002, s. 27-31
15

O historickém místopisu na Moravě

Bartoš, Josef, in: Sborník prací historických 16 : Historica 28 (1998), Olomouc, UP ; 1999, s. 161-164
16

Proč se televize Nova nejmenuje Rybídek

Valášek, Martin, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 3-4, 1998, s. 173-176
17

Honza, nebo Baltazar? Jak je libo, ne vždy však bude dítě spokojeno

Wallerová, Radka, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2003, 18.4.2003
18

Sborník havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 43, 2002, s. 116-118
19

Seriály ovládly porodnice

Gelatková, Eva, in: Ring (Praha), 2006, 28.3.2006
20

Kouzlo jmen

Šrámek, Rudolf, in: Lidová demokracie (Praha), 1991, 26.8.1991