Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Miscellaneous onomastic contributions lieferte 96 Treffer
61

Onomastic bibliography 1990-1991. 4. Czech & Slovak. a. General & Czech

Nováková, Marie, in: Onoma (Leuven), 31, č. 1-3, 1992-93, s. 242-246
62

Co by měl učitel základní školy vědět o vlastních jménech

Šrámek, Rudolf, in: Češtinář, 18, č. zvl., 2007-08, s. 9-12
63

Onomastické minimum učitele

Šrámek, Rudolf, in: Češtinář, 18, č. zvl., 2007-08, s. 13-20
64

Onomastické minimum učitele

Šrámek, Rudolf, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 9-21.
65

Vlastní jména v psané publicistice

Junková, Bohumila, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 145-151.
66

Mezipředmětové přesahy vlastních jmen

Knápková, Jana, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 257-261.
67

Geografické autority a harmonizace rejstříku v databázi Geobibline

Novotná, Eva, in: Acta onomastica, 54, 2013, s. 351-364
68

Sociokulturní složka učebnic češtiny jako cizího jazyka

Balowski, Mieczysław, in: Čeština jako cizí jazyk 7 [ČCJaz 7] : Materiály ze 7. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, UK 2014, s. 213-227.
69

Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae condidit Gustavus Friedrich. Tomi V fasciculus quartus inde ab a. 1253 usque ad a.1278 (prolegomena diplomatica, indices exempla scripturae, sigilla, concordatias continens)

Ed. Dušková, Sáša Praha 1993
70

Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů

Buben, Milan M. Blasony znaků Pokorný, Pavel R. Praha 2000