Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Miscellaneous onomastic contributions lieferte 96 Treffer
31

Tunely, mosty a ulice dostaly názvy

len, in: Listy hl. m. Prahy (Praha), 10, č. 11, 2010, listopad.2010
32

Bramberk, nebo Bamberk? Určí to komise

ČTK, in: Lidové noviny (Praha), 27, 2014, 13.2.2014
33

Vztah mezi příjmením a profesí mužů existuje

Urban, Pavel, in: Metro (Praha), č. 82, 2015, s. 4., 29.4.2015
34

Havel by mohl mít brzy ulici v Jeruzalémě

ČTK, in: Lidové noviny (Praha), 28, č. 100, 2015, s. 5., 29.4.2015
35

Rok od smrti: Václava Havla připomínají ulice, letiště, srdce i oranžerie

ČTK, in: Lidové noviny (Praha), 25, č. 293, 2012, s. 2., 15.12.2012
36

Havel v komisi. Lokality jsou vůči úřednictvu bezmocné

Zvěřina, Martin, in: Lidové noviny (Praha), 25, č. 294, 2012, s. 10., 17.12.2012
37

Osobní jména v učebnicích matematiky

Tomanová, Lenka, in: Acta onomastica, 55, 2016, s. 350-356
38

Archiv Českého rozhlasu a jeho využití pro onomastiku

Lábus, Václav, in: Acta onomastica, 56, 2016, s. 140-146
39

Antroponyma v názvech českých hraných filmů

Volejník, Radek, in: Acta onomastica, 56, 2016, s. 219-225
40

Moravsko-slovenské Pomoraví/Pomoravie

1993