Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rumunština lieferte 106 Treffer
41

Přídatné látky v potravinách

David, Božetěch, in: Tlumočení - překlad, 19, č. 87, 2008, s. 26-27 [2426-2427]
42

Přídatné látky v potravinách

David, Božetěch, in: Tlumočení - překlad, 19, č. 87, 2008, s. 26-27 [2426-2427]
43

L'influence anglaise sur la terminologie politique du roman actuel

Stoichitoiou-Ichim, Adriana, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 193-198
44

Funkce dialogu v Caragialeově črtě

Šrámek, Jiří, in: Litteraria humanitas 4 : Roman Jakobson, Brno, MU ; 1996, s. 371-378
45

Zur Interpretation einer ungarisch-rumänisch-slawischen lautgeschichtlichen Isoglosse

Pilarský, Jiří, in: Slavica (Debrecen), 24, 1990, s. 57-67
46

Cíle a předpoklady pro srovnání furlanštiny s rumunštinou

Cadorini, Giorgio, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 15-20
47

K některým otázkám výuky češtiny v rumunském prostředí (vyjadřování slovesného vidu)

Alexandru, Teodora, in: Čeština jako cizí jazyk 4 [ČCJaz 4] : Materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako o cizím jazyku, Praha, UK ; 2002, s. 91-97
48

Rumunština na katedře romanistiky FF UP - tradice a perspektivy

Černý, Jiří, in: Rumunská kultura a jazyk v českých zemích : Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2009, s. 20-24.
49

Zur kontrastiven Topologie der Nominalphrase im Deutschen, Rumänischen und Ungarischen

Pilarský, Jiří, in: Globale und lokale Denkmuster : Festschrift für Elena Viorel zum 70. Geburtstag, Klausenburg, Partium ; 2010, s. 33-50
50

Pour une typologie du prohibitif dans les langues romanes, surtout en roumain

Šabršula, Jan, in: Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Filologie. Limba şi literatura română (Bucureşti), 10, 2010, s. 111-114