Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rumunština lieferte 106 Treffer
21

Rumunská kultura a jazyk v českých zemích. Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Ed. Gheorghe, Manuela E. Olomouc 2009
22

La tipología del español y el rumano - el sistema verbal

Boček, Vít, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 37, č. L 28, 2007, s. 217-233
23

A neural network-based speaker-independent system for word recognition in Romanian language

Burileanu, Dragoş; Sima, Mihai; Burileanu, Corneliu; Croitoru, Victor, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 177-182
24

Nástin vývoje české rumunistiky. Češi a rumunština

Felix, Jiří, in: Rumunská kultura a jazyk v českých zemích : Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2009, s. 10-19.
25

Zur Interpretation einer ungarisch-rumänisch-slawischen lautgeschichtlichen Isoglosse

Pilarský, Jiří, in: Slavica (Debrecen), 24, 1990, s. 57-67
26

Romanian car nicknames

Pop, Andreea-Nora, in: Acta onomastica, 57, 2016, s. 86-99
27

Typologie španělštiny a rumunštiny

Boček, Vít Brno 2005
28

Identitate fonică si nonidentitate morfematică

Felix, Jiří, in: Studii şi cercetări lingvistice (Bucureşti), 50, č. 2, 1999, s. 325-329
29

Religioznyje i narodnyje imena v sovremennoj rumynskoj antroponimike

Burč, Justina, in: Studia Slavica, 15, 2011, s. 309-319
30

Zápis rumunských vlastních jmen s monofunkčním písmenem e v koncové slabice

Beneš, Martin, in: Naše řeč, 95, č. 5, 2012, s. 265-271