Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rumunština lieferte 106 Treffer
81

Rumunizmy v ukrajins'kij movi (zokrema, jich značennja i tematyčni hrupy)

Al'tereova, Adela, in: Ucrainica, 4, 2010, s. 96-98
82

Aspects of identity and alterity in the names of Romanian public space. Ukrainian community from Maramureş

Mihali, Adelina Emilia, in: Acta onomastica, 54, 2013, s. 205-216
83

"Wir sind das Volk". Zur Rolle der Sprache bei den Revolutionen in der DDR, Tschechoslowakei, Rumänien und Bulgarien

Oschlies, Wolf Köln 1990
84

Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině 3. Románská osobní jména. Španělština, portugalština, rumunština

Zeman, Jiří Hradec Králové 2002
85

Elemente lexicale româneşti în graiurile slovace ŝi cehe din Moravia

Dobritoiu-Alexandru, Teodora Bucureşti 2013
86

Ruské a ukrajinské lexikální elementy v rumunském jazyce

Al'tereova, Adela, in: Ucrainica, 5, 2012, s. 67-70
87

Gramatikalizační procesy v balkánských jazycích

Kurzová, Helena, in: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca 4 : (Příspěvky přednesené na 4. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994), Brno, MU ; 1995, s. 76-89.
88

Česká menšina v Rumunsku

Svoboda, Jaroslav, in: Český dialog (Praha), 1998, říjen.1998
89

Object doubling in Romani and the Balkan languages

Bubeník, Vít, in: The Typology and Dialectology of Romani, Amsterdam, Benjamins ; 1997, s. 95-106
90

Caracteristique lexicale de l'element slave dans le vocabulaire roumain (confrontation historique aux sédiments lexicaux turcs et grecs)

Kopecký, Peter, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 4, 2004, s. 41-46