Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rumunština lieferte 106 Treffer
11

Dictionarul etimologic al limbii romane

Cioranescu, Alexander Bucuresti 2007
12

Rumunština do batohu. Slova a jednoduché obraty, se kterými se v Rumunsku neztratíte

Plíšek, Jaromír Praha 2004
13

Dictionar Rrom-romanân

Sarău, Gheorghe Cluj-Napoca 2000
14

Dictionar Rrom-romanân

Sarău, Gheorghe Cluj-Napoca 2000
15

Observatii privind traducerile romanului Baltagul în limba cehă

Radovská, Miluše, in: Analele Universitătii Spiru Haret, Seria Filologie (Bucureşti), 8, 9, 2007, 2009, s. 133-140
16

Omonimia în flexiunea verbală româneasca: diacronie şi tipologie

Felix, Jiří, in: Studii şi cercetări lingvistice (Bucureşti), 49, č. 1-2, 1998, s. 151-156
17

Studentů rumunštiny rok od roku přibývá

tes, in: Lidové noviny (Praha), 2006, 13.12.2006
18

Profesor Hertvík Jarník

Smrčková, Jiřina, in: Rumunská kultura a jazyk v českých zemích : Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2009, s. 25-26.
19

Divergenţe şi convergenţe la apariţia şi în evoluţia limbii române

Šabršula, Jan, in: Podoby rumunské identity, Praha, FF UK ; 2009, s. 163-167
20

Přísloví, pořekadla a ustálení slovní spojení v rumunském jazyce

David, Božetěch, in: Studia Romanistica, 8, 2008, s. 207-212