Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rumunština lieferte 106 Treffer
71

Valašská kolonizace ve střední Evropě ve svědectví jazyka. Řecké a latinské lexikální výpůjčky rumunského původu ve východomoravském valašském dialektu

Kysučan, Lubor, in: Rumunská kultura a jazyk v českých zemích : Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2009, s. 27-37.
72

Nullartikel und Artikellosigkeit im Deutschen, Ungarischen und Rumänischen. Eine kontrastiver Vergleich

Pilarský, Jiří, in: Germanistik ohne Grenzen : Studien aus dem Bereich der Germanistik 1, Klausenburg, Partium ; 2007, s. 79-99
73

Balkánská jména některých ptáků

Šaur, Vladimír, in: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca 4 : (Příspěvky přednesené na 4. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994), Brno, MU ; 1995, s. 95-102.
74

A dákoromán nyelv szláv komponense és az un. Molddován nyelv (limba moldovenjaske)

Pilarský, Jiří, in: Studia Russica (Budapest), 1990-1994, č. 14-15, 1994, s. 171-192
75

Wyrazy pochodzenia słowiańskiego w języku rumuńskim, zawierające [r] i [l] w części rdzennej

Mitu, Mihai, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 233-242.
76

Slavjanskije suffiksy -ov, -ovič, -čuk v sovremennoj rumynskoj antroponimii

Burč, Justina; Uliu, Adriana, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 9, 2005, s. 151-158
77

Bălg. dial. tr7vna 'vid pčelen košer' s varianti i srodni nazvanija v săsedni ezici

Račeva, Marija, in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 181-287.
78

Uhranutí a kletba v balkánské tradici

Surovčák, Martin, in: Porta Balkanica, 3, č. 1-2, 2011, s. 64-71
79

Kam v létě za jazykem, za hranice a za novými zážitky?

Šteflová, Lenka, in: Porta Balkanica, 3, č. 1-2, 2011, s. 106-111
80

Istrorumunjski - mikrojezik u "globalnome selu"

Cvetković, Kristina; Granić, Jagoda, in: Slovanské jazyky a literatury: hledání identity [SlJaz], Mervart 2009, s. 67-73.