Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach písně lieferte 232 Treffer
41

K lingvistické analýze moderní populární hudby: dva jazyky (čeština, slovenština) v jednom písňovém textu

Zeman, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 1, 2000, s. 54-59
42

Proč je sv. Václav vévoda české země a kněz náš?

Vykypěl, Bohumil, in: Přednášky a besedy z 35. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 35], Brno, MU ; 2002, s. 184-187
43

The Czech song in Texas: style and text

Novak, John K., in: Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal, 17, č. 2, 2004, s. 43-57
44

České kramářské písně o napoleonských válkách

Fiala, Jiří, in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 25-32.
45

Variantnost církevních písní

Hubáček, Jaroslav, in: Bohemistyka, 4, č. 2, 2004, s. 81-87
46

Dialektyzmy jak komponent movy ukrajins'kych viršovo-pisennych tvoriv XVII st

Malinevs'ka, Natalija, in: Opera Slavica, 12, č. 4, 2002, s. 10-15
47

Fol'klornyj antroponimikon radjans'koji doby jak vyjav procesiv profanaciji ta perekručennja v ukrajins'kij systemi nazyvannja c'oho periodu

Kolesnyk, N. S., in: Ucrainica, 1, 2004, s. 126-131
48

Hospodine, pomiluj ny

Mareš, František Václav, in: Lexikon des Mittelalters. Bd. 5, München, Artemis ; 1991, s. 138-139
49

Kralický komentář k Písni písní. Aktuální teologický význam kralických poznámek k Bibli

Balabán, Miloš, in: Česká bible v dějinách evropské kultury, Brno, Česká společnost pro studium náboženství 1994, s. 49-56
50

Pravda a mýtus o tak řečené jezuitské písni

Bílý, Jiří, in: Lidová demokracie (Praha), 1994, 5.2.1994