Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach písně lieferte 232 Treffer
61

Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe

Bratislava 2002
62

Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819

Vetterl, Karel K tisku připrav. Hrabalová, Olga Strážnice 1994
63

Písně starodávné lidu obecného českého, namnoze nezbedné a pohoršlivé

Jeník z Bratřic, Jan Praha 1998
64

Vršovické písně v úpravě pro zpěv s harmonickým doprovodem

K vyd. připrav. Traxler, Jiří Praha 1997
65

Lidové písně z Pelhřimovska 1-3

K vyd. připrav. Trojan, Jan Pelhřimov 1992
66

Velikonoční a předvelikonoční koledy v Čechách

Thořová, Věra Praha 2005
67

Konceptualizace života v českých populárních písních

Janovská, Zuzana Praha 2015
68

K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka

Malura, Jan, in: Česká literatura, 56, č. 2, 2008, s. 155-181
69

Folkloristické dílo Františka Jana Vaváka

Novotná, Jarmila, in: Český lid, 83, č. 2, 1996, s. 121-138
70

Písně J. A. Komenského podle stavu, věku a povolání uživatelů

Kopecký, Milan, in: Z kralické tvrze, 20, 1994-95, s. 49-55