Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach písně lieferte 232 Treffer
61

Písně starodávné lidu obecného českého, namnoze nezbedné a pohoršlivé

Jeník z Bratřic, Jan Praha 1998
62

Vršovické písně v úpravě pro zpěv s harmonickým doprovodem

K vyd. připrav. Traxler, Jiří Praha 1997
63

Lidové písně z Pelhřimovska 1-3

K vyd. připrav. Trojan, Jan Pelhřimov 1992
64

Velikonoční a předvelikonoční koledy v Čechách

Thořová, Věra Praha 2005
65

Konceptualizace života v českých populárních písních

Janovská, Zuzana Praha 2015
66

Especificidade da tradução musical nas canções infantis e o problema da cantabilidade

Ritterová, Kateřina, in: Romanica Olomucensia, 19, 2007, s. 159-164
67

Avtorskaja pesnja v russkoj i češskoj terminologii

Glubinkova, Iveta, in: Rossica Olomucensia 48 [RosOl-Sb 48] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů 02.09.-04.09. 2009, Olomouc, UP ; 2009, s. 83-86.
68

K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka

Malura, Jan, in: Česká literatura, 56, č. 2, 2008, s. 155-181
69

Folkloristické dílo Františka Jana Vaváka

Novotná, Jarmila, in: Český lid, 83, č. 2, 1996, s. 121-138
70

Písně J. A. Komenského podle stavu, věku a povolání uživatelů

Kopecký, Milan, in: Z kralické tvrze, 20, 1994-95, s. 49-55