Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach písně lieferte 232 Treffer
51

Staročeská píseň Otep myrry : smysl a struktura textu

Lehár, Jan, in: Listy filologické, 117, č. 1-2, 1994, s. 13-25
52

Funkce písňových sloganů v marketingu

Zeman, Jiří, in: Język w marketingu, Łódź, Wyd. Uniw. Łódzkiego 2008, s. 107-112.
53

The sacred songs of Johann Amos Comenius

Settari, Olga, in: Studia Comeniana et historica, 24, č. 51, 1994, s. 181-184
54

Gesängbücher als Quelle des Frühneuhochdeutschen in Böhmen

Greule, Albrecht, in: Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Böhmen, Mähren und der Slowakei : Vorträge der internationalen Tagung, veranstaltet vom Institut für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität, České Budějovice 210.-22. September 2001, Wien, Edition Praesens ; 2004, s. 229-244
55

Církevní zpěv jako komunikační prostředek

Hubáček, Jaroslav, in: Studia Slavica = Slovanské studie, 8, 2004, s. 257-269
56

Emotionen in Weinliedern

Valdrová, Jana, in: Emotionalität im Text, Tübingen, Stauffenburg Verlag 2014, s. 397-404
57

Žena v jazyku světské kramářské písně

Chýlová, Helena, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 29-34
58

Specyfika ukrajins'koji movnoji kartyny svitu ta jiji vidobražennja u nacional'no-kul'turnych symvolach. (za materialamy ukrajins'kych pisennych tekstiv)

Cholod, Uljana, in: Studia Slavica, 21, č. 1, 2017, s. 203-216
59

Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe

Bratislava 2002
60

Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819

Vetterl, Karel K tisku připrav. Hrabalová, Olga Strážnice 1994