Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach písně lieferte 232 Treffer
1

K tak zvané Stoveršové marokánské písni

Bočková, Hana, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 241-246
2

Kramářská píseň jako inspirační zdroj české písně lidové (na základě analýzy textových i melodických variant písně Jaký mám trápení...)

Thořová, Věra, in: Český lid, 97, č. 1, 2010, s. 51-74
3

Polky "na šest"v dělnickém repertoáru Českobudějovicka z počátku 20. let

Pecka, Jindřich, in: Výběr (České Budějovice), 35, č. 2, 1998, s. 88-95
4

Vlastní jména zeměpisná v lidové písni vojenské

Kuba, Ludvík, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 153-159.
5

Ohlas hilsneriády v lidovém zpěvním repertoáru

Thořová, Věra, in: Český lid, 87, č. 2, 2000, s. 107-134
6

České písně ze slezských válek

K vyd. připrav. Fiala, Jiří Olomouc 2001
7

Gusitskije pesni i "Internacional": k tipologii tekstov

Mel'nikov, G. P., in: Znakomyj neznakomec (Moskva), 1995, s. 129-133
8

Le chant en vieux tchèque Doroto, panno čistá

Všetička, František, in: Das slawische Phänomen : Festschrift für Prof. Dr. Antonín Měšťan zu seinem 65. Geburtstag, Praha, Euroslavica 1996, s. 237-244
9

Co sděluje text, obměna, parodie, travestie

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 1, 1994, s. 38-39
10

Zur Sprache des deutschen Gesangbuchs der Böhmischen Brüder von 1566

Boková, Hildegard, in: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové, Praha, KNAV ; 1999, s. 49-58