Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminology of sciences lieferte 315 Treffer
31

Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek

Sirotek, Vladimír; Karlíček, Jiří Plzeň 1997
32

Slovníček chemických názvů, triviálních, technických, mineralogických a zastaralých

Češka, Kamil Praha 1997
33

Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC

Panico, Robert; Powel, W. H.; Richer, Jean-Claude Do čes. názvosloví převedli Kahovec, Jaroslav Praha 2000
34

Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich mezinárodní zkratky a obchodní názvy

Ducháček, Vratislav Praha 1996
35

Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda 94

Plzeň 1996
36

Výkladový slovník vybraných ekologických pojmů

Kantor, Milan Plzeň 1992
37

Chemické názvosloví. Základní pravidla názvosloví českého, latinského tradičního a mezinárodního latinského lékopisného

Hiršová, Danuše Praha 1999
38

Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie

Naps. Braniš, Martin Praha 1999
39

Ekologický slovník terminologický a výkladový

Jakrlová, Jana; Pelikán, Jaroslav Předml. naps. Moldan, Bedřich Praha 1999
40

Lexikon numerologie a číselné mystiky

Werner, H. Přel. Hessová, L. Praha 1999