Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminology of sciences lieferte 315 Treffer
41

Matematické a statistické metody v controllingu. Výkladová encyklopedie matematických a statistických metod

Sekerka, Bohuslav Praha 1999
42

Květena České republiky. 6

Ed. Slavík, Bohumil Praha 2000
43

Slovníček odborných termínů z vertebratologie. 2. vyd

Opatrný, Evžen Olomouc 2000
44

Environmentální a ekologický slovník vybraných pojmů

Zelenka, Josef; Štejfa, Jiří Praha 2000
45

Slovník pojmů z fyzikální organické chemie

Přel. Holík, Miroslav Brno 2000
46

Ptáci bez hranic. Známé a méně známé evropské druhy z různých biotopů

Bouchner, Miroslav; Procházka, Pavel Praha 1997
47

Soustava a jména živočichů

Kratochvíl, J.; Bartoš, E. Praha 1955
48

Atlas ptáků světa

Gosler, A. České názvosloví zprac. Hudec, Karel Bratislava 1994
49

Názvosloví organické chemie

Fikr, Jaroslav; Kahovec, Jaroslav Olomouc 2002
50

Květena České republiky. 7

Ed. Slavík, Bohumil Praha 2004