Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminology of sciences lieferte 315 Treffer
51

Ilustrovaný mikrobiologický slovník

Klaban, Vladimír Praha 2005
52

Slovníček odborných termínů z vertebratologie

Opatrný, Evžen Olomouc 1993
53

Soustava a české názvosloví ptáků světa

Hudec, Karel; Čapek, Miroslav; Hanák, František; Klimeš, Jiří; Pavíza, Roman Přerov 2003
54

Malý ekologický slovníček

Máchal, Aleš Hradec Králové 1990
55

Ekologický slovníček

Hájková, Alena Frýdek-Místek 1992
56

Česká jména motýlů

Novák, Ivo Praha 1992
57

Životní prostředí. Terminologický a výkladový slovník

Buzek, Ladislav Ostrava 1994
58

Chemické názvosloví. Základní pravidla českého, tradičního latinského a mezinárodního latinského lékopisného názvosloví. 2. aktualiz., zcela přeprac. a rozš. vyd

Hiršová, Danuše Praha 2004
59

Zajímavosti v názvosloví zvířat, rostlin a hub

Vedral, Jiří Praha 2009
60

Encyklopedický slovník teraristiky a herpetologie

Hegner, David Úvaly 2004