Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminology of sciences lieferte 315 Treffer
21

Pojmenuj opici

Baldýnský, Tomáš, in: Lidové noviny (Praha), 23, č. 155, 2010, s. 12., 7.7.2010
22

Jak se to má s procenty

Šaroun, Jaromír, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 21, č. 18, 2011, s. 4., 2.5.2011
23

Víte, co... je to staročéskeit?

bez autora, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 29, č. 20, 2018, s. 14, (24. 1.)
24

Malý lexikon fyziky

Lepil, Oldřich Praha 1995
25

Problémy a příklady z obecné chemie. Názvosloví anorganických sloučenin. 6., uprav. vyd

Růžička, Antonín; Mezník, Lubomír; Toužín, Jiří Brno 1996
26

Květena České socialistické republiky. 1

Ed. Hejný, Slavomil Praha 1988
27

Květena České republiky. 2

Ed. Hejný, Slavomil Praha 1990
28

Květena České republiky. 3

Ed. Hejný, Slavomil Praha 1992
29

Květena České republiky. 4

Ed. Slavík, Bohumil Praha 1995
30

Květena České republiky. 5

Ed. Slavík, Bohumil Praha 1997