Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminology of sciences lieferte 315 Treffer
11

Česko-moravské klání o zoologické názvy (tentokrát ptáků)

Gaisler, Jiří, in: Vesmír, 74, č. 7, 1995, s. 394
12

Méně známé aspekty fyzikální terminologie

Obdržálek, Jan, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 78-82
13

Pravidla vědeckého názvosloví v helmintologii

Jíra, Jindřich; Dernerová, Soňa, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 83-87
14

Současný stav a problémy českého chemického názvosloví

Kahovec, Jaroslav, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 235-238.
15

Nápěchy

Černá, Anna, in: Naše řeč, 86, č. 4, 2003, s. 22-23
16

Česká zoologická terminologie od praslovanštiny do dneška

Havlová, Eva, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 123-127.
17

Anketa o tvorbě českých názvů zvířat

Heráň, Ivan, in: Vesmír, 78, č. 4, 1999, s. 236
18

Obraznost terminologie

Junková, Bohumila, in: Termina 2003 : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 2, 2004. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2004, s. 21-29.
19

Model v matematice

Fiala, Jan, in: Termina 2003 : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 2, 2004. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2004, s. 40-45.
20

Současný stav a problémy českého chemického názvosloví

Kahovec, Jaroslav, in: Chemické listy (Praha), 94, 2000, s. 951-953