Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky antroponomastické lieferte 195 Treffer
31

Křestní jména ve vyškovské matrice narozených v letech 1785-1805

Kotulánová, Renata, in: Muzejní zpravodaj, Vyškov, Muzeum Vyškovska ; 1998, s. 6-7
32

Vedou Tereza a Jan

Tarabusová, Zuzana, in: Květy (Praha), 2006, 2.2.2006
33

Jirka, Honzík, Péťa, Pepík..

Machurková, Dana, in: Aha (Praha), 2006, 12.5.2006
34

Nápisy na šlechtických náhrobnících v okrese Zlín

Valůšek, David; Slakowski, Marcel, in: Zlínsko od minulosti k současnosti, 18, 2001, s. 5-80
35

Slezské poddanské městečko v první polovině 18. století (příspěvek k vývoji obytné zástavby a držby nemovitostí ve Vítkově)

Korbelářová, Irena, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 42, č. 1, 1993, s. 23-40
36

Proper names in Czech language textbooks

Kneselová, Helena, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, 171 s.
37

Poslední maturanti Státního koedukačního ústavu učitelského ve Znojmě

Pavlík, Josef, in: Vlastivědný věstník moravský, 60, č. 2, 2008, s. 207-209
38

Pivovary okresu Rychnov nad Kněžnou

Likovský, Zbyněk, in: Orlické hory a Podorlicko, 12, 2003, s. 102-131
39

Rytíři přijatí do českého panského stavu v době předbělohorské

Starý, Marek, in: Sborník archivních prací, 60, č. 1, 2010, s. 240-278
40

Utraktistická úcta k českým světcům

Halama, Ota, in: Světci a jejich kult ve středověku : Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, České Budějovice, Tomáš Halama 2006, s. 189-197