Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky antroponomastické lieferte 195 Treffer
51

Soupis katolických a nekatolických obyvatel farnosti kostela sv. Havla na Starém Městě pražském z roku 1636

Gája, Robert, in: Pražský sborník historický, 42, 2014, s. 183-242
52

Směnečný a obchodní soud v Praze 1764-1785

Maříková, Martina, in: Pražský sborník historický, 43, 2015, s. 309-361
53

Kalendář, osobní jména a křesťanské svátky

Salajka, Milan Praha 1994
54

Tisíc jmen v kalendáři

Bauerová, Anna Praha 1992
55

Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Berounsko

Zprac. a úvod. naps. Klímová, Helena Praha 1995
56

Lexikon české šlechty. Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. Sv. 1-3

Halada, Jan Praha 1992-94
57

Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654-1773

Čornejová, Ivana; Fechtnerová, Anna Praha 1986
58

Kleines Lexikon der tschechischen Familiennamen in Österreich

Simek, Rudolf; Mikulášek, Stanislav Wien 1995
59

Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Rakovnicko

Zprac. a úvod naps. Pazderová, Alena Praha 1996
60

Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Žatecko. 1-3

Zprac. a úvod naps. Zahradníková, Magda Praha 1997