Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky antroponomastické lieferte 195 Treffer
11

Má dcera bude Esmeralda!

Smola, Josef, in: Ring (Praha), 1999, 23.11.1999
12

Letos se narodilo více miminek

Chábová, Klára, in: Českobudějovické listy, 2000, 7.3.2000
13

Vývoj změn feudálního majetku na Přerovsku ve 14.-16. století

Papajík, David, in: Vlastivědný věstník moravský, 52, č. 1, 2000, s. 41-54
14

Rodiče volí nejčastěji Jana a Terezu

Krajmerová, Magdaléna, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2000, 12.8.2000
15

Stará stašská příjmení

Stach, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 30, č. 2, 1993, s. 125-126
16

V Česku narazíte na Smrtky, ale také na dámy Bezstarosti

in: Právo (Praha), 2001, 16.3.2001
17

Zeehova matrika české šlechty

Burdová, Pavla, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 22-26
18

Česká exulantská šlechta v Pirně v roce 1629

Bobková, Lenka, in: Folia Historica Bohemica, 19, 1998, s. 83-116
19

Rentovní rejstřík města Českého Brodu z r. 1449

Beránek, Karel; Dvořák, Miloš, in: Archivní prameny Kolínska 1997, Kolín, Státní archiv ; 1998, s. 3-91
20

Nejvíce je Jirků a Marií, v příjmeních vedou Novákovi

Švédová, Pavla, in: Českobudějovické listy, 2002, 13.4.2002