Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky antroponomastické lieferte 195 Treffer
81

Rektoři kolejí Tovaryšstva Ježíšova v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do roku 1773. Sv. 1 - Čechy. Sv. 2 - Morava, Slezsko

Fechtnerová, Anna Praha 1994
82

Křesťanské nebe. Poznáváme světce v umění a legendách

Florentová, Helena Praha 1994
83

Atributy světců. 3., uprav. vyd

Pfleiderer, Rudolf Přel. a podle novější lit. dopln. Matějů, Jitka Praha 2008
84

Osobnosti Šternberska ve 20. století

Hlůzová, Vlasta Sternberk 2007
85

Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnoti. Díl 1. A-M

Mašek, Petr Praha 2008
86

Velký erbovník. Sv. 1. Encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české

Mysliveček, Milan Plzeň 2005
87

Velký erbovník. Sv. 2. Encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české

Mysliveček, Milan Plzeň 2006
88

Nejčastější dětská jména v České republice: 1999-2007

Praha 2007
89

Velký jmenný numerologický kalendář. Původ jména, energie jména, jak vybrat jméno pro potomka

Tamchynová, Jana Praha 2012
90

Biografický slovník rabínů rakouského Slezska

Spyra, Janusz Překladatel Bednářová, Beata Ostrava 2015