Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Linguistic and stylistic problems of translation lieferte 217 Treffer
1

Case Study in the Problem of Czech-English Translation with Special Reference to the Works of Bohumil Hrabal

Hrabik-Samal, Mary, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 137-142
2

Jazyk originálu a jazyk překladu

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 44, č. D 42, 1996, s. 79-86
3

Nad jazykem současného překladu

Macurová, Alena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 246-249
4

Překladatelské postupy Rudolfa Mertlíka

Hošek, Radislav, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 179-186.
5

Já to vrátím

Šmídová, Zdena, in: Literární noviny (Praha), 1999, 21.7.1999
6

Musíme v dabingu objevovat Ameriky?

dl, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 92
7

Co musí překladatel umět? Z korespondence jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR

Šimandl, Josef, in: Tlumočení - překlad, 10, č. 46, 1999, s. 16, 34 [1186, 1204]
8

Co musí - by měl - překladatel umět (Ad Top 1999/46, str. 16: Co musí překladatel umět. Z korespondence jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR)

Klein, Silke, in: Tlumočení - překlad, 10, č. 47, 1999, s. 30 [1236]
9

Několik poznámek překladatele praktika

Fröhlich, František, in: O překládání literatury pro děti a mládež, Praha, Sdružení čes. překladatelů ; 1988, s. 30-33
10

Mizerné překlady "oceněny"Skřipcem a Skřipečkem

Pražan, Bronislav, in: Práce (Praha), 1996, 29.5.1996