Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech in science, scientific and special style lieferte 480 Treffer
1

K zahajování reklamní (marketingové) komunikace v češtině

Šebesta, Karel, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 82-90
2

Kultura jazyka a odborný styl

Jelínek, Milan, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 7-29
3

Normy vědeckého dorozumívání

Čmejrková, Světla, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 55-65
4

Některé nepřesnosti v odborném textu

Obdržálek, Jan, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 95-97
5

K jazyku organizačních směrnic

Hubáček, Jaroslav, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 98-103
6

Problematika českého jazyka v právu

Hladiš, František, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 104-106
7

Na okraj jazykové výstavby filozofického textu (na příkladu Jana Patočky)

Schneiderová, Soňa, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 116-121
8

Právní informatika a využití exaktních metod v právní vědě

Novák, František, in: Věstník AV ČR, 104, č. 1-2, 1995, s. 128-131
9

Veränderungen in der tschechischen Wirtschaftssprache seit 1989

Aignerová, Alena, in: Bohemicum Dresdense : Beiträge zur Didaktik, Sprachentwicklung und Übersetzung des Tschechischen, München, Sagner ; 2010, s. 77-82.
10

Historické dílo jako text

Marek, Jaroslav, in: In memoriam Josefa Macka (1922-1991), Praha, Historický ústav AV ČR ; 1996, s. 317-328.