Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000905
AutorObdržálek, Jan
Titel

Některé nepřesnosti v odborném textu

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 95-97
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Klassifikation (EN)Czech in science, scientific and special style
Schlagwörterčeština; jazyk odborný; dvojznačnost; nepřesnost; porozumění
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Fachsprache
AnmerkungUpozornění na jevy znesnadňující pochopení textu v češtině
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/905
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ruský imperativ v odborném textu / Flídrová, Helena
Překlad anglických fyzikálních textů / Obdržálek, Jan
České ekvivalenty anglického předmětu v beletrii a odborném textu / Slunečková, Lenka
Korektury, rektifikace, parafráze a modifikační explikace v odborném textu / Müllerová, Olga
Interpersonální metatextové prostředky v odborném textu anglickém a českém / Sudková, Marcela
Lexikální koheze v odborném textu a tvorba funkčních shrnutí / Zapletalová, Gabriela
České ekvivalenty německých substantivních kompozit v odborném textu / Zimová, Ludmila