Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000906
AutorHubáček, Jaroslav
Titel

K jazyku organizačních směrnic

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 98-103
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Klassifikation (EN)Czech in science, scientific and special style
Schlagwörterčeština; styl odborný; jazyk; směrnice organizační
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Fachstil; Zunge
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/906
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K jazyku reklamy a politiky / Bartošek, Jaroslav
K jazyku mluvených zpráv / Bartošek, Jaroslav
K jazyku masmediálního zpravodajství / Bartošek, Jaroslav
K typologické konfrontaci příbuzných jazyků / Popela, Jaroslav
K propriím na železnici / Hubáček, Jaroslav
K volbě jména / Hubáček, Jaroslav
Od samotažnice či parochodu k lokomotivě: k počátkům železničářského slangu / Hubáček, Jaroslav