Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000897
AutorJelínek, Milan
Titel

Kultura jazyka a odborný styl

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 7-29
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Klassifikation (EN)Czech in science, scientific and special style
Schlagwörterčeština; kultura jazyková; spisovnost; normy; terminologie; styl odborný
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Sprachkultur; Schriftlichkeit; Terminologie; Fachstil
AnmerkungK funkci některých typů jazykových prostředků v odborném vyjadřování a jejich kultivování v češtině
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/897
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kultura jazyka a kultura řeči / Jelínek, Milan
Slovník spisovného jazyka a styl / Jelínek, Milan
Souvětí a odborný styl / Jindra, Pavel
Odborný styl a česká reklama / Srpová, Hana
Styl epistolární / Jelínek, Milan
Styl administrativně-právní / Jelínek, Milan
Styl encyklopedických statí / Jelínek, Milan