Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000907
AutorHladiš, František
Titel

Problematika českého jazyka v právu

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 104-106
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Klassifikation (EN)Czech in science, scientific and special style
Schlagwörterčeština; styl odborný; právo
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Fachstil; Recht
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/907
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovník definic v českém právu / Madar, Zdeněk
Malá encyklopedie latiny v právu. Slova, slovní obraty a úsloví z latiny pro právníky. 3., dopln. vyd / Klang, Miloš
Malá encyklopedie latiny v právu. Slova, slovní obraty a úsloví z latiny pro právníky. 4., dopln. vyd / Klang, Miloš
Malá encyklopedie latiny v právu. Slova, slovní obraty a úsloví z latiny pro právníky. 5., dopln. vyd / Klang, Miloš
Kultura a struktura českého jazyka / Daneš, František
Ulice Na Poříčním právu / Šaur, Vladimír
Problematika anglického právního jazyka / Chovanec, Jan