Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000909
AutorSchneiderová, Soňa
Titel

Na okraj jazykové výstavby filozofického textu (na příkladu Jana Patočky)

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 116-121
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Klassifikation (EN)Czech in science, scientific and special style
Schlagwörterčeština; styl odborný; filozofie; Patočka, Jan
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Fachstil
AnmerkungMateriál z díla J. Patočky, Kacířské eseje o filozofii dějin, Praha 1990
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/909
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Specifika intertextovosti ve filozofickém diskurzu (na příkladu prací Jana Patočky) / Schneiderová, Soňa
Mezitextové vztahy ve filozofickém diskursu (na materiálu textu J. Patočky) / Schneiderová, Soňa
Jazyk a fenomenologie u Jana Patočky / Jervolino, Domenico
Soupis komenian Jana Patočky / Soudilová, Věra
Odstavec jako centrální jednotka tematicko-kompoziční výstavby textu (na materiále textů výkladových) / Daneš, František
K prostředkům výstavby feministického textu / Nebeská, Iva
Komunikativní složky výstavby dialogického textu / Müllerová, Olga