Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000141
AutorDvořák, Karel
Titel

K písemným popisům žáků 8. ročníků základních škol

ErschienenČeský jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 212-217
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörtersloh; vyučování; popis; čeština
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch
AnmerkungNedostatky žákovských popisů. Zdůrazněna důležitost vhodné slohové výchovy
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/141
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K písemným projevům žáků základních škol v okrese Č. Budějovice / Dvořák, Karel
Zamyšlení nad písemným vypravováním žáků základních škol v okrese České Budějovice / Dvořák, Karel
Pojmový svět žáků prvního ročníku základních škol z hlediska romštiny / Žlnayová, Edita
K výzkumu pojetí jazyka a některých gramatických kompetencí u žáků 5. ročníku základních škol / Čech, Radek
Znalost české interpunkce u žáků základních škol / Nováková, L.
K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky / Dvořák, Karel
K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky / Dvořák, Karel