Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ000397
AutorBlažek, Josef
Titel

K učebnicím a vyučování českému jazyku na základní škole

ErschienenČeský jazyk a literatura, 42, č. 9-10, 1991-92, s. 228-229
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörterčeština; učebnice; vyučování
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Lehrbuch; Unterricht
Anmerkung"Zmapování" současného (neuspokojivého) stavu
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/397
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vyučování českému jazyku / Dvořák, Karel
Vyučování českému jazyku a jazykověda / Hauser, Přemysl
K problematice vyučování skladby na základní škole / Zouharová, Marie
Vyučování tvarosloví na základní škole / Klímová, Květoslava
Metodické pokyny k vyučování českému jazyku v prvním ročníku základní školy / Hanzová, Marie
Glosy k vyučování českému jazyku jako cizímu / Čechová, Marie
O pramenech k racionalizaci vyučování českému jazyku / Těšitelová, Marie