Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Contributions to the methodology of particular questions provides 844 hits
1

Školní příprava vypravování

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 97-99
2

K písemným popisům žáků 8. ročníků základních škol

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 212-217
3

K učebnicím a vyučování českému jazyku na základní škole

Blažek, Josef, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 9-10, 1991-92, s. 228-229
4

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

Dvořák, Karel, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 90-101
5

Výcvik v aktivním porozumění textu jako jedna z cest tvoření textu vlastního

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 59-68
6

Osnova při školní slohové výchově

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 139-142
7

K prezentaci mluvnice ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Hrdlička, Milan, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 292-297
8

K analýze žákovských písemných projevů

Pastyřík, Svatopluk, in: Stylistyka, 5, 1996, s. 29-38
9

O češtině za Čínskou zdí podruhé. (Pokračování)

Kostečka, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 34-37
10

Výchova komunikační a výchova mediální

Šebesta, Karel, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 7-8, 1995-96, s. 158-162