Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2009CZ056103
AutorZalansky Phaeton, Havel
Titel

Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží Diskursy manželství v české literatuře raného novověku

HerausgeberRatajová, Jana; Storchová, Lucie; Šebek, Josef; Vaculínová, Marta
Ort/VerlagDolní Břežany: Scriptorium
Jahr2009
Seiten821 p.
Sprachecze
KlassifikationMateriál pro studium vývoje češtiny, jeho edice
Schlagwörterčeština doby střední; edice; Rosacius Sušický, Jan; Kocín z Kocinétu, Jan; Strejc Zábřežský, Jiřík; Meziříčský, Jan Thadeus; Žalanský Phaëton, Havel
ReviewMalaníková, Michaela ; Malý, Tomáš: Časopis Matice moravské. Brno. 129 (2010) 1. p. 137-143
PURLCitation link