Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2009CZ056103
Title

Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku

Editor(s)jaz. red. Ratajová, Jana; Storchová, Lucie; Šebek, Josef; Vaculínová, Marta
Place/Publ.Dolní Břežany: Scriptorium
Year2009
Pages821 s.
Languagecze
ISSN978-80-87271-08-7
Classification (CZ)Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice
Classification (EN)Sources for the study of the language development and their editions
Subjectsčeština doby střední; edice; Rosacius Sušický, Jan; Kocín z Kocinétu, Jan; Strejc Zábřežský, Jiří; Meziříčský, Jan Thadeus; Žalanský Phaëton, Havel
Subjects (DE)Alttschechisch (1500-1780); Ausgabe
ReviewMalaníková, Michaela Malý, Tomáš Časopis Matice moravské, 2010; Ivánek, Jakub Česká literatura 2011, 59, č. 2, s. 261-265.; Horský, Jan Acta Comeniana 2011, 49, č. 25, s. 253-268.
NoteEdice dokumentů z 16.-18. stol. J. Rosacia Sušického, J. Kocína z Kocinétu, J. Strejce Zábřežského, J. Thadaea Meziříčského a H. Žalanského Phaëtona
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56103
PURLCitation link