Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach edice lieferte 1586 Treffer
1

Neznámá listina na deblínské panství

Jan, Libor, in: Časopis Matice moravské (Brno), 114, č. 1, 1995, s. 3-24
2

Pernštejnská svatba v Prostějově roku 1550

Vorel, Petr, in: Časopis Matice moravské (Brno), 114, č. 1, 1995, s. 135-158
3

Recent editions of imperial Aramaic texts

Segert, Stanislav, in: Archív orientální, 63, č. 2, 1995, s. 217-232
4

Augustiniánský záznam o otevření hrobu moravského markraběte Jošta v roce 1752 a jeho edice

Maráz, Karel, in: Časopis Matice moravské (Brno), 117, č. 2, 1998, s. 393-406
5

Referáty přednesené na VIII. sjezdu českých historiků (sekce pomocných věd historických) konaném 10.-12. září 1999 v Hradci Králové

in: Sborník archivních prací, 50, č. 2, 2000, s. 433-541
6

Povýšení olomoucké církevní provincie na arcidiecézi roku 1777

Al Saheb, Jan, in: Studia Comeniana et historica, 37, č. 77-78, 2007, s. 132-145
7

O knihách statut koleje královny Hedviky

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 10 (1993), č. 2, 1994, s. 187-207
8

A compilation from Old Testament sapiential books in the Cathar manuscript of the Liber de duobus principiis: critical edition with commentary

Zbíral, David, in: Graeco-Latina Brunensia, 20, č. 1, 2015, s. 149-173
9

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Reflections on the methods of processing part VII of the CDB in the digital age

Führer, Lukáš; Havel, Dalibor, in: Studia historica Brunensia, 62, č. 2, 2015, s. 7-17
10

Dialógy poučné i rozmarné

Ed. připrav., úvod, pozn. naps. a slovníček zprac. Cesnaková-Michalcová, Milena Bratislava 1989