Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ratajová, Jana lieferte 4 Treffer
1

Rodinné paměti

z Lisova, Alžběta Lidmila Vyd., pozn. a úvodní studií opatř. Ratajová, Jana Dolní Břežany 2002
2

Pražské spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990

Lašťovka, Marek Praha 1998
3

Nádoby mdlé, hlavy nemající?. Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku

Edd. Ratajová, Jana Dolní Břežany 2008
4

Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku

jaz. red. Ratajová, Jana Dolní Břežany 2009