Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice lieferte 481 Treffer
1

Doplněk ke spisu Prokopa z Jindřichova Hradce

Bohatcová, Mirjam, in: Husitský Tábor 10 (1988-91), Tábor, Husitské muzeum ; 1991, s. 219-220.
2

Krevní kniha městečka Morkovic

Bartošíková, Jarmila, in: Studie Muzea Kroměřížska '91, Kroměříž, 1991, s. 114-148
3

Březanova "Historia o korunování Rudolfa Druhýho". (Ritus královské korunovace jako předmět sběratelství Petra Voka.)

Stejskal, Aleš, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 3, 1996, s. 183-191
4

Křesťanských pobožných panen věnček poctivosti a jeho kodaňské vydání z roku 1614

Kašparová, Jaroslava, in: Knihy a dějiny, 3, č. 2, 1996, s. 1-5
5

"O falešné herynky"

Kahuda, Tomáš, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 1, 1996, s. 26-29
6

"Služba má, múdří a opatrní susedé milí", aneb listy Jindřicha IV. z Hradce do Českých Budějovic

Kolda, Vlastimil, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 3, 1995, s. 162-167
7

Český Život sv. Alžběty Durynské a Tomáš ze Štítného

Kolár, Jaroslav, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 4, 1995, s. 221-232
8

Traktát Petra Chelčického o trestu a smrti

Boubín, Jaroslav, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 4, 1995, s. 279-304
9

K recenzi edice Bridelova Básnického díla

Kopecký, Milan, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 116-121
10

Schallerovy edice spisů J. A. Komenského

Beneš, Jiří; Steiner, Martin, in: Studia Comeniana et historica, 25, č. 54, 1995, s. 27-34