Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ103158
AutorSemotanová, Eva
Titel

Komparativní kartografie a ikonografie Českého koutku - zrcadlo regionální identity a mentalit?

ErschienenČeský koutek v Kladsku : Supplementum 5 Kladského sborníku 2008, Hradec Králové, Univ. Hradec Králové 2008, s. 35-53
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Terminologie matematických, fyzikálních, chemických a přírodních věd
Klassifikation (EN)Particular dialects
Terminology of sciences
Schlagwörtersituace jazyková; čeština; nářečí kladská; terminologie; oikonyma
Schlagwörter (DE)Sprachsituation; Tschechisch; Terminologie; Oikonyme
AnmerkungTéž o jazykové situaci v Českém koutku, o užívání češtiny a tzv. kladštiny; čes. názvosloví v mapách tohoto regionu; zeměpisné názvosloví (čes. a něm. MJ) v oblasti
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/103158
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovník biblické ikonografie / Royt, Jan
Ženy v literatuře - komparativní téma / Věšínová, Eva
Zrcadlo skutečnosti. Kniha o středověké, renesanční a barokní parodii / Petrů, Eduard
Duše zrcadlo. Studie ke Kappadočanům, Augustinovi a Abélardovi / Karfíková, Lenka
Přínos jazykových korpusů pro komparativní výzkum chorvatského a českého jazyka / Jirásek, Karel
Z Jazykového koutku / Knappová, Miloslava
Z Jazykového koutku / Daneš, František