Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminologie matematických, fyzikálních, chemických a přírodních věd lieferte 315 Treffer
1

Termíny v meteorologii

Junková, Bohumila, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 164-168
2

Powstanie i rozwój czeskiej terminologii mineralogicznej

Mietła, Joanna, in: Prace językoznawcze. Zeszyt 117, Kraków, Uniwerytet Jagielloński ; 1995, s. 73-79.
3

Slovotvorná charakteristika českých názvů brouků

Havlová, Eva, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 72-76
4

Zhoršené rozptylové podmínky?

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 80, č. 1, 1997, s. 52
5

Kviz

in: Rudé právo (Praha), 1995, 2.6.1995
6

Příspěvek k poznání terminologie Sedláčkových Základů měřictví, čili Geometrie

Klimeš, Lumír, in: Kultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 70-83
7

Z oblasti životního prostředí

Rynda, Ivan, in: Tlumočení - překlad, 7, č. 32, 1996, s. 30-31 [714-715]
8

Obtížní rostlinní vetřelci

Dunda, Karel, in: Naše rodina (Praha), 1999, 16.8.1999
9

Před 200 lety se narodil Joachim Barrande

Hendrich, Josef, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 23-24
10

České národní názvosloví ptáků ano, či ne?

Hudec, Karel, in: Vesmír, 74, č. 7, 1995, s. 393-394