Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ054921
AutorVaňková, Lenka
Titel

Jazyková charakteristika postav v současné německé próze a problematika překladu

ErschienenTranslatologica Ostraviensia 3 [TransOst 3] : Sborník z konference "Den s překladem", Ostrava, FF OU ; 2008, s. 21-26.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Klassifikation (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
Schlagwörterpřeklady umělecké; němčina; čeština; prostředky jazykové; řeč přímá; variety jazykové
Schlagwörter (DE)Deutsch; Tschechisch; Sprachmittel
AnmerkungProblémy s překládáním různých variet němčiny v přímých promluvách postav v dílech současné německé prózy
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/54921
PURLCitation link