Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2006CZ000631
AutorMalenínská, Jitka
Titel

Původ řady jmen zatím neznáme

ErschienenMladá fronta Dnes - příl. Léto (Praha), 2006, 3.8.2006
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná místní
Klassifikation (EN)Place names
Schlagwörteronomastika; oikonyma; čeština; výstřižky
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Oikonyme; Tschechisch; Ausschnitte
AnmerkungK původu a fungování MJ, výklad některých zvláštních. - Výstř
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/631
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jméno Labe má germánský původ / Malenínská, Jitka
Původ místních jmen na Podbrdsku / Babička, Vácslav
Původ Nuslí sahá až do 11. století / Malenínská, Jitka
Název Rynholec má původ v osobním jménu / Malenínská, Jitka
Původ názvu Čeřenice je v hřbetu hory / Malenínská, Jitka
K výkladu pomístních jmen Uřviny, Huřviny / Malenínská, Jitka
K problematice místních jmen Řepy, Říčany, Říčky / Malenínská, Jitka