Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Malenínská, Jitka lieferte 109 Treffer
1

Původ řady jmen zatím neznáme

Malenínská, Jitka, in: Mladá fronta Dnes - příl. Léto (Praha), 2006, 3.8.2006
2

Standardizované versus komunikační formy českých hydronym a oronym v neoficiální sféře

Malenínská, Jitka, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 319-323.
3

Deverbativa ráz a opál a jejich deriváty v toponymii Čech

Malenínská, Jitka, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 69-73
4

K souvislosti starých obchodních cest s oronymií Českého středohoří

Malenínská, Jitka, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 17-19
5

K projektu Hydronymia Europaea

Malenínská, Jitka, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 151-156
6

K českým jménům tekoucích vod motivovaným charakterem vody a řečiště

Malenínská, Jitka, in: Hydronimia słowiańska. Tom 2 : Materiały z międzynarodowej konferencji hydronimicznej Mogilany, 20-24 IX 1994 r, Kraków, Instytut Języka Polskiego ; 1996, s. 59-62
7

Německá oronymická apelativa severních Čech a jejich české ekvivalenty (na materiálu Českého středohoří)

Malenínská, Jitka, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 138-144
8

K zaniklým apelativům v toponymii Čech

Malenínská, Jitka, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 169-201
9

Oronymie Čech

Malenínská, Jitka, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 244-284
10

K hydronymii Čech

Malenínská, Jitka, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 285-303