Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ080449
AutorValdrová, Jana; Smetáčková-Moravcová, Irena; Knotková-Čapková, Blanka
Titel

Příručka posuzování genderové korektnosti učebnic. Jak zjistit, zda učebnice respektuje, podporuje a rozvíjí rovné šance žen a mužů?

ErschienenRočenka katedry/centra genderových studií 2003/04, Praha, FHS UK ; 2005, s. 172-196
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Ostatní příspěvky bohemistické
Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Miscellaneous contributions relating to the Czech studies
Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörtergender; učebnice; čeština; korektnost genderová; maskulina generická; stereotypy genderové
Schlagwörter (DE)Lehrbuch; Tschechisch
AnmerkungTéž k jazyku učebnic s. 185-186 a s. 191-192, generické maskulinum považováno za nevhodné; metodický materiál
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/80449
PURLCitation link