Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Miscellaneous contributions relating to the Czech studies lieferte 464 Treffer
1

České vlastenectví na sklonku 20. století

in: Zlatý máj, 39, č. 3, 1995, s. 2-10
2

Před vysokoškolskými přijímacími zkouškami z českého jazyka

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 65-67
3

Jízdenka jako sdělení

Zimová, Ludmila, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 35-39
4

Fenomén místa a prostoru ve struktuře literárního díla

Svobodová, Hana, in: Prameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 145-152.
5

Vztah cizince-češtináře k nespisovné češtině

Townsend, Charles Edward, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 336-338
6

Anekdoty parodující cizí jazyky

Otčenášek, Jaroslav, in: Český lid, 84, č. 3, 1997, s. 235-238
7

Stupeň schopnosti poznávat a vyjadřovat myšlenkové vztahy ve výpovědích. Zkoumáno na vzorku žáků nejvyšších ročníků středních škol

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 3-4, 1997-98, s. 67-73
8

Titulková xenofobie

Nekula, Marek, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 269-270
9

Dívka a žena v učebnicích českého jazyka

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 7-8, 1996-97, s. 161-166
10

Texty města

Nejedlý, Jan, in: Nové knihy (Praha), 1998, 15.7.1998