Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach gender lieferte 274 Treffer
1

Ročenka katedry/centra genderových studií 2003/04

Ed. Knotková-Čapková, Blanka Praha 2005
2

Ročenka katedry genderových studií FHS UK Praha 2005-2006

Ed. Knotková-Čapková, Blanka Praha 2007
3

Ročenka katedry genderových studií FHS UK Praha 2007-2008

Ed. Knotková-Čapková, Blanka Praha 2009
4

Genderstudien und Hochschulausbildung in Tschechien

Čermáková, Marie, in: Gender-Forschung in der Slawistik : Beiträge der Konferenz Gender - Sprache - Kommunikation - Kultur 28. April bis 1. Mai 2001, Institut für Slawistik Friedrich Schiller - Universität Jena, Wien, Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien 2002, s. 391-400.
5

Soziale Schicht, Gender und Literatursprache. Ein Blick in das 19. Jahrhundert

Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van, in: New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies : Proceedings of the International Conference "Language as a Constitutive Element of a Gendered Society - Developments, Perspectives, and Possibilities in the Slavonic Languages, Innsbruck, 1-4 October 2014, Wiesbaden, Harrassowitz ; 2015, s. 71-86
6

Německý soud žádá registraci třetího pohlaví

ČTK, in: Lidové noviny (Praha), 30, č. 260, 2017, s. 7, (9. 11.)
7

"Gender_Language_Politics" symposium

Dufek, Ondřej; Merklová, Kateřina, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 1, 2016, s. 175-178
8

Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století

Ratajová, Jana; Storchová, Lucie Praha 2010
9

Pohlaví/Gender, jazyk a nový biologismus

Cameronová, Deborah Kubáčová, Eva, in: Studie z aplikované lingvistiky, 5, č. 1, 2014, s. 103-120
10

Jazyk jako prostor, gender jako proces

Matonoha, Jan, in: gitA Černá na bílé aneb vidět svět různorodě : Komentovaný výběr z genderově citlivé žurnalistiky. Příručka pro mediální výchovu, Praha, gitA - Genderová informační a tisková agentura ; 2008, s. 9-12