Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ104979
AutorČermák, Václav
Titel

Historický přehled zkoumání starozákonních perikop charvátskohlaholských breviářů

ErschienenGlagoljica i hrvatski glagolizam, Zagreb, Staroslavenski institut 2004, s. 149-155
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Církevní slovanština
Srbocharvátština
Dějiny lingvistické práce v zahraničí
Klassifikation (EN)Church Slavonic
Serbo-Croat
History of linguistics abroad
Schlagwörterredakce charvátskohlaholská; slovanština církevní; breviáře; perikopa
Schlagwörter (DE)Altkirchenslawisch
AnmerkungShrnutí dřívějších výsledků zkoumání charvátskohlahoslkých textů a nové poznatky
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/104979
PURLCitation link