Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Církevní slovanština lieferte 380 Treffer
1

Staroslověnský Život Benediktův

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 395-408
2

Church Slavonic

MacRobert, C. M., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 2, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 554-555
3

Církevní slovanština - jazyk "cestovatelů"a "jazyk-cestovatel"

Trösterová, Zdeňka, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 70-74
4

Význam Šafaříkovy sbírky rukopisů pro paleoslovenistiku

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 147-152
5

Sistema glagol'nogo udarenija v novom russkom cerkovnoslavjanskom jazyke

Zbiralova, Dana, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 83-110.
6

K určeniu, interpretácii a datovaniu Ostrožnických zlomkov

Matejko, Ľubor, in: Slavica Slovaca, 30, č. 1, 1995, s. 4-15
7

Cerkevnoslovjanskij jazyk

Pikkio, Rikkardo, in: Vestnik Moskovskogo universiteta, č. 6, 1995, s. 135-170
8

Církevněslovanské písemnictví v přemyslovských Čechách

Hauptová, Zoe, in: Jazyk a literatura v historické perspektivě, Ústí n. Labem, PF UJEP ; 1998, s. 5-42.
9

Církevněslovanská literatura - slepá ulička na prahu české kultury?

Konzal, Václav, in: Speculum medii aevi, Praha, Koniasch Latin Press ; 1998, s. 150-162
10

Lingua e tradizione nell'"Izgovorenie"sulla chiesa loretana contenuto nel "Libro od mnozijeh razloga"

Graciotti, Sante; Sgambatti, Emanuela, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 509-518