Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Church Slavonic lieferte 1036 Treffer
1

Nazvanija na bogoslužebnite kalendari v slavjanskite rüakopisni evangelija

Dogramadžieva, Ekaterina, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 425-434
2

O možnostech správně poznat parole jazyků minulosti

Šaur, Vladimír, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 199-204
3

Šťastie cyrilometodského dedičstva

Šišuláková, M. Mareš, František Václav, in: Slovenský deník, 1993, 20.9.1993
4

Od rabotata vrz rečnikot na makedonskite bibliski tekstovi

Ribarova, Zdenka, in: 18 naučna diskusija (Ochrid, 12-14 avgust 1991 g.), Skopje, 1992, s. 157-164
5

K rekonstrukci Abecední modlitby Konstantina Prěslavského

Tkadlčík, Vojtěch, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 363-373
6

Nově objevený unikátní staroslověnský rukopis ze 17. století

Boková, Eva, in: Studentská jazykovědná konference : Ostrava 8. 12. 1997, Ostrava, OU ; 1998, s. 7-16.
7

K názorům na nejstarší fázi cyrilometodějských vlivů v Polsku

Bauerová, Helena, in: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti [ČPolSlJ] : Sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného u příležitosti sedmdesátin prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. února 2002, Olomouc, UP ; 2003, s. 183-187
8

Staroslověnské a církevněslovanské termíny pro eucharistii

Hauptová, Zoe, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 265-270
9

Český podíl na církevněslovanské kultuře

Jakobson, Roman, in: Co daly naše země Evropě a lidstvu 1 [Co daly naše země... 1] : Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození, Praha, Evropský literární klub ; 1998, s. 22-45
10

Cyrilometodějské písemnictví na Velké Moravě

Večerka, Radoslav, in: Morava '91 (Ostrava), 1991, s. 3