Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dějiny lingvistické práce v zahraničí lieferte 644 Treffer
1

Mickiewicz - profesor (k počátkům slavistické výuky)

Pelikán, Jarmil, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 25-34
2

History of linguistics and its historiography

Koerner, E. F. Konrad, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 64, 1995, s. 75-76
3

Výroční schůze a workshop Severoamerické společnosti učitelů češtiny

Short, David, in: Češtinář, 6, č. 2, 1995-96, s. 55
4

Trubetzkoy, Nikolai Sergeyevič (1890-1938)

Akamatsu, Tsumtomu, in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 9, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 4766-4767
5

Paul Kraus: pražský rodák, v Praze zapomenutý

Kropáček, Luboš, in: Nový Orient, 51, č. 10, 1996, s. 391-393
6

Překladatel a translatolog James Stratton Holmes (1924-1986)

Jettmarová, Zuzana, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 57-65
7

Bartoloměj Kopitar a český romantizmus

Stich, Alexandr; Homoláč, Jiří, in: Kopitarjev zbornik : Mednarodni simpozij v Ljubljani 29. junij do 1. julij 1994. Jernej Kopitar in njegova doba. Simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti [= Obdobja 15], Ljubljana, Filozofska fakulteta ; 1996, s. 437-454.
8

Čeština ve Svobodné Evropě

Podivínský, Miroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 340-343
9

Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864)

Kvapil, Miroslav, in: Bohemo-serbica. Bohemo-croatica : Soubor statí doplněný bibliografií autora za léta 1955-1994, Praha, Euroslavica ; 1995, s. 13-17
10

Slavistika v Amsterdamu

Grygar, Mojmír, in: Czech Language News, č. 5, 1995, s. 4-5, 12-13